Großes Dankeschön an alle Helfer und Behörden, Institutionen, Zuschauer, Teilnehmer und Partner, die zur erfolgreichen Ausrichtung der 45. Junioren-Friedensfahrt 2016 des Etappenzielortes Zinnwald beigetragen haben.

Srdečné díky všem pomocníkům, úřadům a institucím, divákům, účastníkům a partnerům, kteří přispěli k úspěšnému uspořádání 45. Závodu míru juniorů 2016 v cíli etapy Zinnwaldu!

Das Projekt wurde gefördert im Rahmen des Kleinprojektfonds des EU-Förderprogramms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der EUROREGION ELBE/LABE. Auch hier von deutscher Seite ein herzliches Dankeschön.

Tento projekt byl dotován v rámci Fondu malých projektů, EU-Program na podporu přeshraniční spolupráce v EUROREGIONU ELBE/LABE.Rovněž z německé strany srdečně děkujeme.


auf Facebook teilen